Služby

DTP

Desktop publishing, neboli tvorba tištěného dokumentu za pomocí počítače, je další ze služeb, kterou nabízí naše firma.

Fotografie

Naše firma se také zabývá tvorbou a zpracováním fotografií. Nabízíme fotografování produktů, interiérů, architektury, veletrhů či krajiny. Jsme schopni s fotografiemi nadále pracovat v podobě zakomponování pořízených snímků do katalogů, letáků kalendářů, novin.